12/9/2016 – Βιβλίο υπό έκδοση

– David Bollier, Κοινά, Μια Σύντομη Εισαγωγή. (Πολιτική, Τίτλος πρωτοτύπου: Think Like a Commoner, A Short Introduction to the Life of the Commons, Μετάφραση: Γιώργος Θεοχάρης, Επίμετρο: Ανδρέας Καρίτζης, Επιστημονική επιμέλεια: Γιώργος Παπανικολάου.)